Na modé naudjuwa ye sheisiwa cha Ngazidja, ilio harimua ye masiwa ya Komori na mumhumbise Binou na Youmna mudjibu zidzoda ya tsambalia harma ye site. Gamdjo siterehi mfumo hama loteli. (Shartwi)

Hwandise !

Namsibishia Binou ne hwandise.

Hau djibu zidzoda, gamdjo uparisa alama hwandziha hame habari ya Safari Djema (numbari 5 baina ye 8 novembre ne 5 décembre).

Namfahamu ze alama idjo mkinshia ziupvenuha harimwa site !!!

 

Le Galawa !
 

Le site des Netdays !

Alliance Franco-Comorienne de Moroni


Shio sha msafara l Tsawuho l Habari l Udjusa habari ya Komori l Site l Chama l


Powered by SAFARI DJEMA, copyright 99-2000.